Lubelski Instytut Biblijny

POLSKO-UKRAIŃSKI INSTYTUT BIBLIJNY W LUBLINIE [REJESTRACJA]

Pilotażowy projekt polsko-ukraińskiej chrześcijańskiej przestrzeni edukacyjnej, w której chcemy wspólnie kształcić i budować przyszłych polskich...
Więcej

POLISH-UKRAINIAN BIBLE INSTITUTE IN LUBLIN [REGISTRATION]

A pilot project of a Polish-Ukrainian Christian educational space, in which we want to jointly...
Więcej

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ В ЛЮБЛІНІ [РЕЄСТРАЦІЯ]

Пілотний проєкт польсько-українського християнського освітнього простору, в якому маємо бажання разом виховувати і будувати наступне...
Więcej

ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ В ЛЮБЛИНЕ [РЕГИСТРАЦИЯ]

Пилотный проект польско-украинского христианского образовательного пространства, в котором мы хотим совместно обучать и формировать будущих...
Więcej