„Bóg sierot” – ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 20 maja odbędzie się ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony adopcji dzieci oraz wychowaniu dzieci w rodzinie zastępczej. Tytuł zjazdu brzmi: „Bóg sierot”, a wykładowcą będzie pastor Henryk Skrzypkowski, ojciec 16 dzieci. 

Podczas tego zjazdu Instytutu zbadamy, co Biblia mówi na temat adopcji dzieci, a także przeanalizujemy następujące zagadnienia: 

 • Czy chrześcijanie powinni adoptować dzieci lub tworzyć rodziny zastępcze? 
 • Jak w chrześcijańskich rodzinach należy wychowywać dzieci przysposobione? 
 • Jakie są aspekty prawne i wymagania formalne do tworzenia rodzin zastępczych? 
 • Adoptować dzieci czy tworzyć rodzinę zastępczą?

Wykłady poprowadzi Henryk Skrzypkowski – członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz pastor zboru baptystycznego w Chełmie. Wraz z żoną Bogumiłą są rodzicami siedmiorga dzieci biologicznych i dziewięciorga przysposobionych.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Pierwsze wykłady Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie odbyły się 20 sierpnia 2022 r. Do tej pory miało miejsce siedem zjazdów Instytutu:

 • „Dyscyplina w kościele”
 • „Jak samodzielnie czytać i studiować Biblię?”
 • „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”
 • „Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce?”
 • „Chrześcijaństwo a psychologia. Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”
 • „Jak zdobyć władzę w państwie?”
 • „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]