O nas

POLSKO-UKRAIŃSKI INSTYTUT BIBLIJNY W LUBLINIE

Pilotażowy projekt polsko-ukraińskiej chrześcijańskiej przestrzeni edukacyjnej, w której chcemy wspólnie kształcić i budować przyszłych polskich...
Więcej

POLISH-UKRAINIAN BIBLE INSTITUTE IN LUBLIN

A pilot project of a Polish-Ukrainian Christian educational space, in which we want to jointly...
Więcej

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ В ЛЮБЛІНІ

Пілотний проєкт польсько-українського християнського освітнього простору, в якому маємо бажання разом виховувати і будувати наступне...
Więcej

ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ В ЛЮБЛИНЕ

Пилотный проект польско-украинского христианского образовательного пространства, в котором мы хотим совместно обучать и формировать будущих...
Więcej