1 sierpnia, 2022

Day

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ В ЛЮБЛІНІ

Пілотний проєкт польсько-українського християнського освітнього простору, в якому маємо бажання разом виховувати і будувати наступне покоління польських і українських християнських служителів, обмінюватися досвідом та ділитися баченнями служіння, також заохочувати християн з Польщі та України до євангелізації своїх народів та до місійної праці серед народів Тримор’я. Хто ми: Проєкт створює Церква Нового Заповіту в Любліні співпрацюючи...
Read More

ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ В ЛЮБЛИНЕ

Пилотный проект польско-украинского христианского образовательного пространства, в котором мы хотим совместно обучать и формировать будущих польских и украинских христианских лидеров, обмениваться опытом и формировать видение служения, а также поощрять христиан из Польши и Украины к евангелизации своих народов и к миссионерской работе, среди народов Инициативы Триморья. Кто мы: Проект создается Церковью Нового Завета в Люблине...
Read More