Aktualności

Category

Conference 10 – „The Role of the Media in the Mission of the Church in the 21st Century”. [Report]

On Saturday, June 10, 2023, Christians from Poland and Ukraine participated in the latest conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, entitled „The Role of the Media in the Mission of the 21st Century Church.” The lectures were led by Pastor Pawel Chojecki. The issue of the media’s role in the Church’s mission was...
Read More

Conference 9 – „The Bible as history” [Report]

On Friday, June 9, 2023, Christians from Poland and Ukraine participated in the penultimate, ninth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, entitled „The Bible as History.” The lectures were led by American lecturer Dr. Buz McNutt. Participants in the lectures looked at the Bible as a coherent story and together with the lecturer...
Read More

З’їзд 10 – „Роль ЗМІ в місії Церкви XXI століття” [Звіт]

У суботу, 10 червня 2023 року, християни з Польщі та України взяли участь у останньому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні, під назвою „Роль ЗМІ в місії Церкви XXI століття”. Лекції проводив пастор Павло Хоєцький.  Питання щодо ролі медіа в місії Церкви розглядалося з точки зору Біблії, як для книг Старого, так і Нового Завіту....
Read More

Zjazd 10 – „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku” [Relacja]

W sobotę, 10 czerwca 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w ostatnim już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku”. Wykłady prowadził pastor Paweł Chojecki.  Zagadnienie dotyczące roli mediów w misji Kościoła było rozważane w ujęciu i w kontekście Biblii, zarówno ksiąg Starego jak i Nowego...
Read More

З’їзд 9 – „Біблія як історія” [Звіт]

У п’ятницю, 9 червня 2023 року, християни з Польщі та України взяли участь у передостанньому, дев’ятому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні, під назвою „Біблія як історія”. Лекції проводив американський викладач, професор Буз МакНатт.  Учасники лекцій розглянули Біблію як єдину історію та разом з лектором проаналізували біблійну наративу з точки зору можливих застосувань у своїй...
Read More

Zjazd 9 – „Biblia jako historia” [Relacja]

W piątek, 9 czerwca 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w przedostatnim, dziewiątym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Biblia jako historia”. Wykłady prowadził amerykański wykładowca, profesor Buz McNutt. Uczestnicy wykładów spojrzeli na Biblię jako spójną historię i wspólnie z wykładowcą przeanalizowali narrację biblijną pod kątem możliwych zastosowań w swojej służbie. Historie...
Read More

„Роль ЗМІ в місії церкви у XXI столітті” Десятий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні.

Вже 10 червня 2023 року відбудеться десятий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні. Тема з’їзду звучить так: „РольЗМІв місії церкви у XXI столітті”. Під час цього з’їзду ми розглянемо такі питання:Чому Лютер переміг католицьку пропаганду?Як повторити цей успіх сьогодні?Про що мають говорити християнські медіа?Як не втомити глядача й розповісти йому про Найголовніше?Які ресурси та потреби...
Read More

“Біблія як історія” Дев’ятий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні.

9 червня 2023 року відбудеться дев’ятий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні. Назва з’їзду – „Біблія як історія”. У церквах по всьому світу триває певний вид пробудження. Це не типове евангелізаційне пробудження, а оновлення значення знання Біблії. Багато книг, фільмів та лекцій акцентують практичне значення розуміння Біблії. Під час з’їзду ми розглянемо історію Біблії і...
Read More

„The Role of the Media in the Mission of the Church in the 21st Century.” – The tenth conferences of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin

The tenth conferences of the Polish-Ukrainian Bible Institute will be held in Lublin on June 10, 2023. The title of the convention is „The Role of the Media in the Mission of the Church in the 21st Century.” During this convention we will examine the following issues:Why did Luther win against Catholic propaganda?How to repeat...
Read More

„Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku” – dziesiąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 10 czerwca 2023 r. odbędzie się dziesiąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tytuł zjazdu brzmi: „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku”. Podczas tego zjazdu przeanalizujemy następujące zagadnienia:  Dlaczego Luter wygrał z propagandą katolicką?  Jak powtórzyć ten sukces dziś?  O czym mają mówić media chrześcijańskie?  Jak nie znudzić widza i powiedzieć mu o...
Read More
1 2 3 6