Aktualności

Category

Convention 5 – Biblical Counseling – „Pastoral care in the prevention of mental dysfunctions, diseases and disorders” [Report]

Last Saturday, December 3, 2022, Christians from Poland and Ukraine participated in the fifth congress of the Polish-Ukrainian Biblical Institute in Lublin. We dealt with the topic „Pastoral care in the prevention of mental dysfunctions, diseases and disorders”. The lectures were conducted by Pastor Ireneusz Dawidowicz. The first part of the lectures was devoted to...
Read More

5 з’їзд – Біблійні консультації “Душпастирство в профілактиці дисфункцій, хвороб і психічних розладів” [Трансляція]

Минулої суботи, 3 грудня 2022 року, християни з Польщі та України взяли участь у п’ятому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні. Ми займалися темою «Душпастирство в профілактиці дисфункцій, хвороб та психічних розладів». Лекції проводив пастор Іренеуш Давидович. Перша частина лекцій була присвячена ознайомленню з дисфункціями, захворюваннями та психічними розладами з якими ми можемо зіткнутися в...
Read More

Zjazd 5 – Poradnictwo biblijne – „Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”  [Relacja]

W ostatnią sobotę 3 grudnia 2022 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w piątym już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem „Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”. Wykłady poprowadził pastor Ireneusz Dawidowicz. Pierwsza część wykładów poświęcona była na zapoznanie nas z dysfunkcjami, chorobami i zaburzeniami psychicznymi, z jakimi możemy...
Read More

П’ятий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні – Біблійні консультації.

3 грудня відбудеться п’ятий з’їзд Польсько-українського біблійного інституту в Любліні. Цього разу лекції вестиме Іренеуш Давидович – пастор церкви «Дорога спасіння» баптистської церкви в Польщі та клінічний психолог. Пастор Давидович також є співзасновником і віце-президентом асоціації «На Добру Надію», де він працює і активно допомагє як психолог, терапевт і душпастир підопічних асоціації, які в основному...
Read More

The fifth meeting of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin – Biblical Counseling

The fifth meeting of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin will be held on December 3. This time the lecturer will be Ireneusz Dawidowicz – pastor of the „Way of Salvation” church of the Baptist Church in Poland and a psychologist with a clinical specialty. Pastor Dawidowicz is also co-founder and vice-president of the Association...
Read More

Piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. – Poradnictwo biblijne.

Już 3 grudnia odbędzie się piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tym razem wykłady poprowadzi Ireneusz Dawidowicz – pastor zboru „Droga zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i psycholog o specjalności klinicznej. Pastor Dawidowicz jest także współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie pracuje i udziela się jako psycholog, terapeuta i duszpasterz podopiecznych...
Read More

Zjazd 4 – „Rewolucja Jezusa. Uczniostwo na całego! Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce?”  [Relacja]

W ostatni weekend 11-13 listopada 2022 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na czwartym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Poza częścią szkoleniową, którą poprowadzili Joe Łosiak i pastor Paweł Chojecki, obecni na zjeździe mieli niezwykłą okazję uczestniczyć we wspaniałym koncercie Jerzego i Małgorzaty Dajuków występujących wraz z muzykami ze stowarzyszenia Missio Musica....
Read More

4 З’їзд – «Революція Ісуса. Повне учнівство! Чи наше покоління виконає велику місіонерську настанову Ісуса в Польщі?» [Трансляція]

Минулих вихідних 11-13 листопада 2022 року християни з Польщі та України брали участь у четвертому польсько-українському конгресі Біблійного Інститут у Любліні. Окрім навчальної частини на чолі з Джо Лосяком та пастором Павлом Хоєцьким учасники мали надзвичайну можливість взяти участь у чудовому концерті Єжи І Малгожати Даюкув вони виступали разом із гуртом Missio Musica. Четвертий з’їзд...
Read More

Meeting 4 – “Jesus Revolution. Discipleship all the way! Will our generation carry out the great missionary mandate of Jesus in Poland?” [Report]

Last weekend, November 11-13, 2022, Christians from Poland and Ukraine participated in the fourth convention of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin. In addition to the training part, which was led by Joe Losiak and Pastor Pawel Chojecki, participants had the extraordinary opportunity to attend a wonderful concert by Jerzy and Malgorzata Dajuk performing with...
Read More

Третя зустріч – „Реформація в Польщі –уроки для сучасників” [Звіт про подію]

Минулої суботи, 29 жовтня 2022 року, християни з Польщі та України взяли участь у ІІІ з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту в  Любліні. Темою цього конгресу була «Реформація в Польщі – уроки для сучасників».Лекції проводив Пьотр Сеткович інженер за фахом, історик за захопленням. Особливо захоплюється дослідженням історії християнства в Європі та Польщі. Під час своїх лекцій Пьотр...
Read More
1 2 3