Zjazd 10 – „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku” [Relacja]

W sobotę, 10 czerwca 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w ostatnim już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku”. Wykłady prowadził pastor Paweł Chojecki. 

Zagadnienie dotyczące roli mediów w misji Kościoła było rozważane w ujęciu i w kontekście Biblii, zarówno ksiąg Starego jak i Nowego Testamentu. Uczestnicy instytutu brali udział w ćwiczeniach, podczas których szczegółowo badali historie Biblijne w celu poszukiwania elementów, które można zastosować we współczesnym przekazie medialnym. Zastanawiali się również czym powinny cechować się chrześcijańskie media aby odnosić sukces.  Wspólnie z wykładowcą uczestnicy Instytutu wypracowali szereg sposobów skutecznego docierania z przekazem chrześcijańskim do polskiego społeczeństwa. 

Wykłady z dziesiątego zjazdu znajdują się na kanale YouTube Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego.

Wykłady poprowadzi Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i współzałożyciel Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Paweł Chojecki jest również założycielem i redaktorem naczelnym telewizji internetowej, miesięcznika „Idź Pod Prąd”, a także wydawnictwa „Pod Prąd”. Kilka lat temu zainicjował projekt Megakościół, czyli inicjatywę mającą na celu ewangelizację Polski opartą na czterech filarach: silne kościoły lokalne, nowoczesne media, chrześcijański uniwersytet i chrześcijanie w polityce. W czerwcu 2022 roku, wraz z rektorem Seminarium Biblijnego w Irpieniu pastorem dr. Igorem Yaremchukiem, zdecydował o powołaniu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Pierwsze wykłady Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie odbyły się 20 sierpnia 2022 r. W ciągu niecałego roku miało miejsce 10 zjazdów Instytutu o następującej tematyce:

  • „Dyscyplina w kościele”
  • „Jak samodzielnie czytać i studiować Biblię?”
  • „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”
  • „Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce?”
  • „Chrześcijaństwo a psychologia. Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”
  • „Jak zdobyć władzę w państwie?”
  • „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”
  • „Bóg sierot”
  • „Biblia jako historia”
  • „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku”

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]