15 czerwca, 2023

Day

З’їзд 10 – „Роль ЗМІ в місії Церкви XXI століття” [Звіт]

У суботу, 10 червня 2023 року, християни з Польщі та України взяли участь у останньому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні, під назвою „Роль ЗМІ в місії Церкви XXI століття”. Лекції проводив пастор Павло Хоєцький.  Питання щодо ролі медіа в місії Церкви розглядалося з точки зору Біблії, як для книг Старого, так і Нового Завіту....
Read More

Zjazd 10 – „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku” [Relacja]

W sobotę, 10 czerwca 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w ostatnim już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku”. Wykłady prowadził pastor Paweł Chojecki.  Zagadnienie dotyczące roli mediów w misji Kościoła było rozważane w ujęciu i w kontekście Biblii, zarówno ksiąg Starego jak i Nowego...
Read More

З’їзд 9 – „Біблія як історія” [Звіт]

У п’ятницю, 9 червня 2023 року, християни з Польщі та України взяли участь у передостанньому, дев’ятому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні, під назвою „Біблія як історія”. Лекції проводив американський викладач, професор Буз МакНатт.  Учасники лекцій розглянули Біблію як єдину історію та разом з лектором проаналізували біблійну наративу з точки зору можливих застосувань у своїй...
Read More

Zjazd 9 – „Biblia jako historia” [Relacja]

W piątek, 9 czerwca 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w przedostatnim, dziewiątym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Biblia jako historia”. Wykłady prowadził amerykański wykładowca, profesor Buz McNutt. Uczestnicy wykładów spojrzeli na Biblię jako spójną historię i wspólnie z wykładowcą przeanalizowali narrację biblijną pod kątem możliwych zastosowań w swojej służbie. Historie...
Read More