Aktualności

Category

Zjazd 7 – „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” [Relacja]

W ostatni weekend 14-16 kwietnia 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na siódmym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”. Wykłady poprowadzili: Krzysztof Kołt z „Camp Genesis” oraz Olga Felonenko i Anna Rozhkova z „Solid Rock Mission”. Tym razem wykłady były poświęcone...
Read More

«Польська специфіка християнської освіти та організації християнських таборів» Сьомий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні

Вже 15-го квітня відбудеться сьомий з’їзд польсько-українського Біблійного Інституту у Любліні присвячений методиці навчання та організації таборів і дозвіллядля дітей та молоді. Назва конгресу: «Польська специфіка християнської освітита організація християнських таборів:». Польсько-український Біблійний Інститут у Любліні – це освітній простір, який об’єднує досвід християнських спільнот з Польщі та України. Наша мета – навчання і створення...
Read More

„Polish special features of Christian education and organizing Christian camps” Seventh conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin.

The seventh conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, dedicated to teaching methods and the organization of camps and leisure activities for children and young people, will be held on April 15. The title of the conference is „Polish special features of Christian education and organization of Christian camps”. The Polish-Ukrainian Bible Institute in...
Read More

“Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” Siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 15 kwietnia odbędzie się siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony metodom nauczania oraz organizacji obozów i form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Tytuł zjazdu brzmi: „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie jest przestrzenią edukacyjną, która łączy doświadczenia środowisk chrześcijan z Polski i Ukrainy....
Read More

6 з’їзд – „Як добитися влади у державі?” [Трансляція]

В минулі вихідні 17-19 лютого 2023 року християни з Польщі та України зібралися на шостому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні. Ми займалися темою: «Як здобути владу в державі?». Лекції проводив пастор Павло Хоєцький. Шостий зїзд Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні розпочався ще в п’ятницю, 17 листопада балом „Карнавал Свободи”. Цей бал був повязаний із...
Read More

Conference 6 – „How to get power in the state?” [Report]

Last weekend, February 17-19, 2023, Christians from Poland and Ukraine met at the sixth congress of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin. We dealt with the topic: „How to gain power in the state?”. The lectures were delivered by Pastor Pawel Chojecki. The sixth congress of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin began already on...
Read More

Zjazd 6 – „Jak zdobyć władzę w państwie?”  [Relacja]

W ostatni weekend 17-19 lutego 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na szóstym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Jak zdobyć władzę w państwie?”. Wykłady poprowadził pastor Paweł Chojecki. Szósty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie rozpoczął się już w piątek 17 listopada balem “Karnawał Wolności”. Bal ten był...
Read More

How to gain power in the state? The sixth congress of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin

The sixth congress of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, dedicated to the role of Christians in politics, will be held on February 18. The title of the convention is „How to gain power in the state?”. The convention will provide an opportunity to discuss the responsibility of Christians for the politics of their state,...
Read More

Як добитися влади в країні? Шостий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні

18 лютого відбудеться шостий з’їзд Польсько -Українського Біблійного Інституту в Любліні, присвячений ролі християн у політиці. Назва з’їзду “Як добитися влади в державі?” Конгрес стане нагодою обговорити відповідальність християн за політику своєї країни, а також розглянути, чи повинні християни прагнути влади. У програмі також були такі питання як можливість християн у Польщі відіграти важливу роль...
Read More

Jak zdobyć władzę w państwie? Szósty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 18 lutego odbędzie się szósty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony roli chrześcijan w polityce. Tytuł zjazdu brzmi: „Jak zdobyć władzę w państwie?”. Zjazd będzie okazją do dyskusji na temat odpowiedzialności chrześcijan za politykę swojego państwa, a także do rozważenia, czy chrześcijanie powinni dążyć do przejęcia władzy. W programie znalazły się również takie...
Read More
1 2 3 4 5 6