“Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” Siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 15 kwietnia odbędzie się siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony metodom nauczania oraz organizacji obozów i form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Tytuł zjazdu brzmi: „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie jest przestrzenią edukacyjną, która łączy doświadczenia środowisk chrześcijan z Polski i Ukrainy. Naszym celem jest kształcenie i budowanie przyszłych elit. Dzieci i młodzież szybko dorosną i będą nadawać kształt i kierunek naszej społeczności. Będą przyszłymi politykami, prawnikami i sędziami. Będą edukatorami następnego pokolenia, naukowcami, lekarzami i rodzicami. Jakie będą ich wartości? Czy będą opierać się na filozofii humanizmu, ewolucjonizmie, nowej tolerancji, materializmie, czy też będą podejmować decyzje, czerpiąc mądrość z prawd biblijnych?

Podczas siódmego zjazdu Instytutu zajmiemy się biblijnymi sposobami nauczania i docierania do dzieci i młodzieży. Nakreślimy misję i cele edukacji chrześcijańskiej. Zaprezentujemy, jak praktycznie wygląda służba wśród dzieci i młodzieży na przykładzie obozów i klubów dziecięcych organizowanych przez „Solid Rock Mission” z Ukrainy i „Camp Genesis” z Polski. Przedstawimy sposoby i narzędzia pracy wśród dzieci.

Mamy nadzieję, że przygotujemy, wyposażymy i zachęcimy nowych pracowników, którzy będą kształcić młode pokolenie.

Wykłady poprowadzi Krzysztof Kołt – od ponad 10 lat organizator chrześcijańskich obozów letnich dla dzieci i młodzieży “Camp Genesis” i właściciel dwóch chrześcijańskich przedszkoli, a także Olga Felonenko i Anna Rozhkova – organizatorki chrześcijańskich obozów dla dzieci i młodzieży „Solid Rock Mission”.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Pierwsze wykłady Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie odbyły się 20 sierpnia 2022 r. Do tej pory miało miejsce sześć zjazdów Instytutu:

  • „Dyscyplina w kościele”
  • „Jak samodzielnie czytać i studiować Biblię?”
  • „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”
  • „Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce?”
  • „Chrześcijaństwo a psychologia. Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”
  • „Jak zdobyć władzę w państwie?”

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]