10 kwietnia, 2023

Day

„Polish special features of Christian education and organizing Christian camps” Seventh conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin.

The seventh conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, dedicated to teaching methods and the organization of camps and leisure activities for children and young people, will be held on April 15. The title of the conference is „Polish special features of Christian education and organization of Christian camps”. The Polish-Ukrainian Bible Institute in...
Read More

“Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” Siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 15 kwietnia odbędzie się siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony metodom nauczania oraz organizacji obozów i form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Tytuł zjazdu brzmi: „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie jest przestrzenią edukacyjną, która łączy doświadczenia środowisk chrześcijan z Polski i Ukrainy....
Read More