22 lutego, 2023

Day

6 з’їзд – „Як добитися влади у державі?” [Трансляція]

В минулі вихідні 17-19 лютого 2023 року християни з Польщі та України зібралися на шостому з’їзді Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні. Ми займалися темою: «Як здобути владу в державі?». Лекції проводив пастор Павло Хоєцький. Шостий зїзд Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні розпочався ще в п’ятницю, 17 листопада балом „Карнавал Свободи”. Цей бал був повязаний із...
Read More

Conference 6 – „How to get power in the state?” [Report]

Last weekend, February 17-19, 2023, Christians from Poland and Ukraine met at the sixth congress of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin. We dealt with the topic: „How to gain power in the state?”. The lectures were delivered by Pastor Pawel Chojecki. The sixth congress of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin began already on...
Read More

Zjazd 6 – „Jak zdobyć władzę w państwie?”  [Relacja]

W ostatni weekend 17-19 lutego 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na szóstym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Jak zdobyć władzę w państwie?”. Wykłady poprowadził pastor Paweł Chojecki. Szósty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie rozpoczął się już w piątek 17 listopada balem “Karnawał Wolności”. Bal ten był...
Read More