Zjazd 6 – „Jak zdobyć władzę w państwie?”  [Relacja]

W ostatni weekend 17-19 lutego 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na szóstym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Jak zdobyć władzę w państwie?”. Wykłady poprowadził pastor Paweł Chojecki.

Szósty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie rozpoczął się już w piątek 17 listopada balem “Karnawał Wolności”. Bal ten był związany z zaingurowanym niedawno projektem “Idziemy po wolność”, którego celem jest propagowanie idei wolności i dyskusja na temat tego, jak ta idea może przekładać się na naszą aktywność i politykę państwa. Głównym forum tego projektu jest platforma Facebook (link do grupy tutaj). 

Sobota 18 lutego była dniem wykładowym na temat „Jak zdobyć władzę w państwie?”. Zagadnienie to było rozważane w ujęciu i w kontekście Biblii, zarówno ksiąg Starego jak i Nowego Testamentu. Po każdym wykładzie miała miejsce sesja ćwiczeń. Uczestnicy Instytutu przyjrzeli się postaciom biblijnym, które odegrały znaczącą rolę w polityce ich czasów, przeanalizowali główne wektory oddziaływania fałszywego kościoła na politykę i zasady, jakimi powinien kierować się Kościół Jezusa Chrystusa, a także zgłębili przykłady głoszenia Ewangelii w kontekście politycznym. Podkreślono także, że historia każdego narodu jest częścią Bożego planu, a Bóg działa w sposób unikatowy w historii każdego narodu. 

Zajęcia poprowadził Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i współzałożyciel Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Paweł Chojecki jest również założycielem i redaktorem naczelnym telewizji internetowej, miesięcznika „Idź Pod Prąd” a także wydawnictwa „Pod Prąd”. 

Wykłady z szóstego zjazdu znajdują się na kanale Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Instytut pracuje w rytmie dziesięciu comiesięcznych zjazdów.

Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Fotorelacja: