18 kwietnia, 2023

Day

The 7th Conference  – „Polish special features of Christian education and organizing Christian camps” [Report]

Last weekend, April 14-16, 2023, Christians from Poland and Ukraine met at the seventh conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin.  We dealt with the topic „Polish specifics of Christian education and organization of Christian camps”. The lectures were given by Krzysztof Kolt from „Camp Genesis” and Olga Felonenko and Anna Rozhkova from „Solid...
Read More

Zjazd 7 – „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” [Relacja]

W ostatni weekend 14-16 kwietnia 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na siódmym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”. Wykłady poprowadzili: Krzysztof Kołt z „Camp Genesis” oraz Olga Felonenko i Anna Rozhkova z „Solid Rock Mission”. Tym razem wykłady były poświęcone...
Read More