Zjazd 7 – „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” [Relacja]

W ostatni weekend 14-16 kwietnia 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na siódmym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”. Wykłady poprowadzili: Krzysztof Kołt z „Camp Genesis” oraz Olga Felonenko i Anna Rozhkova z „Solid Rock Mission”.

Tym razem wykłady były poświęcone tematyce edukacji dzieci i młodzieży. Pierwsza część dotyczyła podstaw biblijnych – tego, co Biblia mówi na temat nauczania, uczenia się i zdobywania wiedzy, a także tego, jakie cechy powinny charakteryzować nauczyciela, jakie podejście powinien mieć uczeń oraz jak powinny wyglądać relacje nauczyciel-uczeń. W drugiej części uczestnicy wykładów zapoznali się z praktycznymi aspektami organizowania obozów letnich, zajęć weekendowych i innych form organizacji czasu dla dzieci i młodzieży. Poruszone zostały kwestie prawne, sprawy związane z rekrutacją właściwych osób. Prezentowane były przykłady konkretnych zajęć, jakie są prowadzone z dziećmi w różnych przedziałach wiekowych. Uczestnicy zostali również wyposażeni w źródła, które umożliwią poszerzenie prezentowanej wiedzy, otrzymali także kontakty do doświadczonych w tego typu pracy osób, które można poprosić o wsparcie, tak aby móc samodzielnie organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Krzysztof Kołt od ponad 10 lat organizuje chrześcijańskie obozy letnie dla dzieci i młodzieży „Camp Genesis”. Jest właścicielem dwóch chrześcijańskich przedszkoli.

Olga Felonenko i Anna Rozhkova są organizatorkami chrześcijańskich obozów dla dzieci i młodzieży „Solid Rock Mission”. Po agresji Rosji na Ukrainę prowadzą swoją służbę wśród dzieci uchodźców, którzy znaleźli się na terenie Polski.

Wykłady z szóstego zjazdu znajdują się na kanale YouTube Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Pierwsze wykłady Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie odbyły się 20 sierpnia 2022 r. Do tej pory miało miejsce sześć zjazdów Instytutu:

  • „Dyscyplina w kościele”
  • „Jak samodzielnie czytać i studiować Biblię?”
  • „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”
  • „Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce?”
  • „Chrześcijaństwo a psychologia. Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”
  • „Jak zdobyć władzę w państwie?”

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Fotorelacja: