6 czerwca, 2023

Day

„The Role of the Media in the Mission of the Church in the 21st Century.” – The tenth conferences of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin

The tenth conferences of the Polish-Ukrainian Bible Institute will be held in Lublin on June 10, 2023. The title of the convention is „The Role of the Media in the Mission of the Church in the 21st Century.” During this convention we will examine the following issues:Why did Luther win against Catholic propaganda?How to repeat...
Read More

„Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku” – dziesiąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 10 czerwca 2023 r. odbędzie się dziesiąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tytuł zjazdu brzmi: „Rola mediów w misji Kościoła XXI wieku”. Podczas tego zjazdu przeanalizujemy następujące zagadnienia:  Dlaczego Luter wygrał z propagandą katolicką?  Jak powtórzyć ten sukces dziś?  O czym mają mówić media chrześcijańskie?  Jak nie znudzić widza i powiedzieć mu o...
Read More

„The Bible as History.” The ninth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin.

The ninth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute will be held in Lublin on June 9, 2023. The title of the convention is „The Bible as History.” There is a revival of sorts happening in churches everywhere. This revival is not a typical evangelistic revival, but a resurgence in the importance of knowing the Bible....
Read More

„Biblia jako historia” – dziewiąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

9 czerwca 2023 r. odbędzie się dziewiąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tytuł zjazdu brzmi: „Biblia jako historia”. W kościołach na całym świecie trwa swego rodzaju przebudzenie. Nie jest ono typowym przebudzeniem ewangelizacyjnym, ale odrodzeniem znaczenia znajomości Biblii. Wiele książek, filmów i wykładów podkreśla praktyczne znaczenie rozumienia Biblii. Podczas zjazdu prześledzimy historię Biblii i...
Read More