Zjazd 8 – „Bóg sierot” [Relacja]

W ostatnią sobotę, 20 maja 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w ósmym już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Bóg sierot”. Wykłady prowadził Henryk Skrzypkowski – pastor zboru baptystycznego w Chełmie oraz członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. Henryk Skrzypkowski wraz z żoną Bogumiłą są rodzicami siedmiorga dzieci biologicznych i dziewięciorga przysposobionych. 

Wykłady były poświęcone tematyce rodzicielstwa zastępczego. Pierwsza część dotyczyła podstaw biblijnych – tego, co Biblia mówi na temat wychowania dzieci, które nie są dziećmi biologicznymi. Druga część przybliżyła formalno-prawne oraz praktyczne aspekty tworzenia rodzin zastępczych. Została również przedstawiona różnica między adopcją a rodzicielstwem zastępczym. Rozważaliśmy także problem, czy chrześcijanie powinni adoptować dzieci lub tworzyć rodziny zastępcze oraz jak w chrześcijańskich rodzinach należy wychowywać dzieci przysposobione. W trzeciej części omawialiśmy przykłady zaangażowania chrześcijan w rodzicielstwo zastępcze i praktyczne aspekty wychowywania dzieci w rodzinie zastępczej. 

Wykłady z ósmego zjazdu znajdują się na kanale YouTube Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Pierwsze wykłady Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie odbyły się 20 sierpnia 2022 r. Do tej pory miało miejsce siedem zjazdów Instytutu:

  • „Dyscyplina w kościele”
  • „Jak samodzielnie czytać i studiować Biblię?”
  • „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”
  • „Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce?”
  • „Chrześcijaństwo a psychologia. Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”
  • „Jak zdobyć władzę w państwie?”
  • „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich”

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Fotorelacja: