Aktualności

З’їзд 8 – „Бог сиріт” [Трансляція]

У суботу, 20 травня 2023 року, християни з Польщі та України взяли участь в восьмому...
Więcej

8th Conference – „God of orphans” [Report].

Last Saturday, May 20, 2023, Christians from Poland and Ukraine participated in the eighth conference...
Więcej

Zjazd 8 – „Bóg sierot” [Relacja]

W ostatnią sobotę, 20 maja 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w ósmym...
Więcej

„Бог сиріт”: Восьмий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні.

Вже 20-го травня відбудеться восьмий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні, присвячений усиновленню дітей та...
Więcej

„God of orphans” Eighth Conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin

The eighth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, dedicated to child adoption and...
Więcej

„Bóg sierot” – ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 20 maja odbędzie się ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony adopcji dzieci...
Więcej

Сьомий конгрес – «Польська специфіка християнської освіти та організації християнських таборів» [ Трансляція]

У минулий вікенд 14 -16 квітня 2023 року християни з Польщі та України зустрілися на...
Więcej

The 7th Conference  – „Polish special features of Christian education and organizing Christian camps” [Report]

Last weekend, April 14-16, 2023, Christians from Poland and Ukraine met at the seventh conference...
Więcej

Zjazd 7 – „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” [Relacja]

W ostatni weekend 14-16 kwietnia 2023 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na...
Więcej

«Польська специфіка християнської освіти та організації християнських таборів» Сьомий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні

Вже 15-го квітня відбудеться сьомий з’їзд польсько-українського Біблійного Інституту у Любліні присвячений методиці навчання та...
Więcej

“Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” Siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 15 kwietnia odbędzie się siódmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony metodom nauczania...
Więcej
1 2 3 4 5