16 maja, 2023

Day

„Бог сиріт”: Восьмий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні.

Вже 20-го травня відбудеться восьмий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту у Любліні, присвячений усиновленню дітей та вихованню їх у прийомних сім’ях. Назва з’їзду – „Бог сиріт”, а лектором буде пастор Генрик Шкрипковський, батько 16 дітей.  Під час цього з’їзду Інституту ми розглянемо, що Біблія говорить про усиновлення дітей, а також проаналізуємо такі питання, як: чи християни...
Read More

„God of orphans” Eighth Conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin

The eighth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin, dedicated to child adoption and foster care upbringing, will be held on May 20. The title of the convention is „God of orphans,” and the lecturer will be Pastor Henryk Skrzypkowski, father of 16 children. During the conference we will examine what the Bible says...
Read More

„Bóg sierot” – ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie

Już 20 maja odbędzie się ósmy zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie poświęcony adopcji dzieci oraz wychowaniu dzieci w rodzinie zastępczej. Tytuł zjazdu brzmi: „Bóg sierot”, a wykładowcą będzie pastor Henryk Skrzypkowski, ojciec 16 dzieci.  Podczas tego zjazdu Instytutu zbadamy, co Biblia mówi na temat adopcji dzieci, a także przeanalizujemy następujące zagadnienia:  Czy chrześcijanie powinni...
Read More