26 maja, 2023

Day

8th Conference – „God of orphans” [Report].

Last Saturday, May 20, 2023, Christians from Poland and Ukraine participated in the eighth conference of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin entitled „God of Orphans.” The lectures were conducted by Henryk Skrzypkowski – a member of the Presidium of the Baptist Church Council and pastor of the Baptist church in Chelm, who, together with...
Read More

Zjazd 8 – „Bóg sierot” [Relacja]

W ostatnią sobotę, 20 maja 2023 r., chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w ósmym już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zatytułowanym „Bóg sierot”. Wykłady prowadził Henryk Skrzypkowski – pastor zboru baptystycznego w Chełmie oraz członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. Henryk Skrzypkowski wraz z żoną Bogumiłą są rodzicami siedmiorga dzieci biologicznych i dziewięciorga...
Read More