27 listopada, 2022

Day

The fifth meeting of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin – Biblical Counseling

The fifth meeting of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin will be held on December 3. This time the lecturer will be Ireneusz Dawidowicz – pastor of the „Way of Salvation” church of the Baptist Church in Poland and a psychologist with a clinical specialty. Pastor Dawidowicz is also co-founder and vice-president of the Association...
Read More

Piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. – Poradnictwo biblijne.

Już 3 grudnia odbędzie się piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tym razem wykłady poprowadzi Ireneusz Dawidowicz – pastor zboru „Droga zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i psycholog o specjalności klinicznej. Pastor Dawidowicz jest także współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie pracuje i udziela się jako psycholog, terapeuta i duszpasterz podopiecznych...
Read More