Piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. – Poradnictwo biblijne.

Już 3 grudnia odbędzie się piąty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tym razem wykłady poprowadzi Ireneusz Dawidowicz – pastor zboru „Droga zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i psycholog o specjalności klinicznej. Pastor Dawidowicz jest także współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie pracuje i udziela się jako psycholog, terapeuta i duszpasterz podopiecznych stowarzyszenia wywodzących się głównie ze środowiska osób bezdomnych, ubogich i uzależnionych. Pracuje również jako psycholog w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy oraz w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii. Pastor Ireneusz jest także wykładowcą w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.

Podczas wykładów spojrzymy na choroby i dysfunkcje psychosomatyczne z perspektywy biblijnej i naukowej. Przeanalizujemy główne sposoby niesienia pomocy osobom cierpiącym na choroby psychosomatyczne oraz zastanowimy się jaka powinna być  postawa Kościoła wobec takich osób.

Celem wykładów będzie uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu chorób i dysfunkcji psychofizycznych, opartej na biblijnych podstawach oraz wyrobienie w uczestnikach rozsądnego podejścia i odwagi do podejmowania profilaktyki zaburzeń psychosomatycznych – zarówno w ujęciu duszpasterskim jak i specjalistycznych porad lekarskich czy klinicznych. 

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Instytut pracuje w rytmie dziesięciu comiesięcznych zjazdów.

Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]