17 listopada, 2022

Day

Zjazd 4 – „Rewolucja Jezusa. Uczniostwo na całego! Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce?”  [Relacja]

W ostatni weekend 11-13 listopada 2022 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy spotkali się na czwartym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Poza częścią szkoleniową, którą poprowadzili Joe Łosiak i pastor Paweł Chojecki, obecni na zjeździe mieli niezwykłą okazję uczestniczyć we wspaniałym koncercie Jerzego i Małgorzaty Dajuków występujących wraz z muzykami ze stowarzyszenia Missio Musica....
Read More

4 З’їзд – «Революція Ісуса. Повне учнівство! Чи наше покоління виконає велику місіонерську настанову Ісуса в Польщі?» [Трансляція]

Минулих вихідних 11-13 листопада 2022 року християни з Польщі та України брали участь у четвертому польсько-українському конгресі Біблійного Інститут у Любліні. Окрім навчальної частини на чолі з Джо Лосяком та пастором Павлом Хоєцьким учасники мали надзвичайну можливість взяти участь у чудовому концерті Єжи І Малгожати Даюкув вони виступали разом із гуртом Missio Musica. Четвертий з’їзд...
Read More

Meeting 4 – “Jesus Revolution. Discipleship all the way! Will our generation carry out the great missionary mandate of Jesus in Poland?” [Report]

Last weekend, November 11-13, 2022, Christians from Poland and Ukraine participated in the fourth convention of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin. In addition to the training part, which was led by Joe Losiak and Pastor Pawel Chojecki, participants had the extraordinary opportunity to attend a wonderful concert by Jerzy and Malgorzata Dajuk performing with...
Read More