24 października, 2022

Day

Rewolucja Jezusa. Uczniostwo na całego!

Już 12 listopada odbędzie się czwarty zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tym razem wykłady poprowadzą Joe Łosiak i pastor Paweł Chojecki. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, to współtwórca sukcesu ewangelizacyjnego Ruchu Światło-Życie w latach 70. i 80. w Polsce. Od sześćdziesięciu lat jest w służbie dla Jezusa. Co roku od wielu lat przyjeżdża...
Read More

Jesus Revolution. Discipleship all the way!

The fourth convention of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin will be held on November 12. This time the lectures will be given by Joe Losiak and Pastor Paweł Chojecki. Joe Losiak, an American missionary of Polish origin, is a co-creator of the evangelization success of the Light-Life Movement in the 1970s and 1980s in...
Read More

Ісусова революція. Навчання на повну!

12 листопада відбудеться четвертий з’їзд Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні. Цього разу лекції читатимуть Джо Лосяк та пастор Павло Хоєцький. Джо Лосяк, американець місіонер польського походження, один із основоположників успішного євангелізаційного руху  Світло Життя в 1970-х і 1980-х роках у Польщі. Понад 60 років служить Ісусу. Продовж багатьох років, щороку приїжджає до Польщі, бо все...
Read More