20 października, 2022

Day

Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych. Trzeci zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie.

Już 29 października odbędzie się trzeci zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Temat tego zjazdu to „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”. Podczas wykładów zagłębimy się  w historię reformacji w Polsce w XVI i XVII wieku. Przeanalizujemy, jakie nauki z płyną z tej historii dla współczesnych biblijnych chrześcijan. Zastanowimy się, czego można się nauczyć...
Read More

Reformation in Poland – lessons for the modern people. The third session of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin.

The third meeting of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin will be held on October 29. The topic of this session will be „Reformation in Poland – lessons for contemporaries”. During the lectures, we will analyze the history of the Reformation in Poland in the 16th and 17th centuries. We will talk about the lessons...
Read More

Реформація в Польщі –уроки для сучасників. Третя зустріч Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні.

29 жовтня відбудеться третя зустріч Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні. Тема цього конгресу – «Реформація в Польщі – уроки для сучасників». Під час лекцій ми заглибимося в історію Реформації в Польщі XVI-XVII ст. Проаналізуємо, які науки витікають із цієї історії для сучасних біблійних християн. Розглянемо, що можна почерпнути з історії протестантизму в Польщі. Запитаємо: чому...
Read More