Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych. Trzeci zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie.

Już 29 października odbędzie się trzeci zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Temat tego zjazdu to „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”. Podczas wykładów zagłębimy się  w historię reformacji w Polsce w XVI i XVII wieku. Przeanalizujemy, jakie nauki z płyną z tej historii dla współczesnych biblijnych chrześcijan. Zastanowimy się, czego można się nauczyć z historii protestantyzmu w Polsce. Zadamy  pytania: Dlaczego w tamtym czasie nie udało się utrwalić zdobyczy reformacji? Co sprawiło, że polscy chrześcijanie oddali pole katolickiej kontrreformacji? Czy obecnie nie powielamy tych samych błędów? Czy my, polscy chrześcijanie, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia współczesny świat, kultura i polityka?

Wykładowcą będzie Piotr Setkowicz, inżynier z zawodu, historyk z zamiłowania. W szczególny sposób upodobał sobie badanie dziejów chrześcijaństwa w Europie i Polsce. Uczeń Chrystusa. Nawrócił się w 1988 r. w czasie służby wojskowej, którą pełnił wraz z Pawłem Chojeckim, obecnie pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Uczestniczył w ruchu oazowym lat 80. Związany jest z Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie. Posiada wielką wiedzę i doświadczenie, oddany jest sprawom Bożym, gorliwie pełni służbę w kościele.

Piotr Setkowicz jest również związany z magazynem „Idź pod prąd”, gdzie publikował swoje artykuły. Jego pierwsza książka „Sędziowie myśli – z dziejów inkwizycji” zdobyła duże uznanie czytelników. Podczas trzeciego zjazdu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie będzie miała miejsce premiera jego drugiej książki  pt. „Słomiany ogień. Z dziejów polskiej reformacji”.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski w celu wspólnego realizowania projektów ewangelizacyjnych i kościelnych oraz wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Instytut pracuje w rytmie dziesięciu comiesięcznych zjazdów.

Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]