22 sierpnia, 2022

Day

Otwarcie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie! [RELACJA]

W ostatnią sobotę 20 sierpnia do Lublina zjechali się chrześcijanie z Polski i z Ukrainy na otwarcie pierwszego w Polsce Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne oraz wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim,...
Read More

Opening of the Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin! [event report]

Last Saturday, August 20, Christians from Poland and Ukraine descended on Lublin for the opening of the first Polish-Ukrainian Bible Institute in Lublin. The main goal of the Institute is to integrate biblical Christians from Ukraine and Poland to carry out evangelistic and church projects together, as well as to exchange experiences of working for...
Read More

Відкриття Польсько-Українського Біблійного Інституту в Любліні! [ВІДНОШЕННЯ]

Минулої суботи, 20 серпня, християни з Польщі та України прибули до Любліна на відкриття першого польсько-українського Біблійного інституту в Любліні. Основною метою Інституту є інтеграція біблійних християн з України та Польщі для спільного здійснення євангелізаційних та церковних проектів, а також обміну досвідом роботи для Ісуса в українському та польському народі, навчання один від одного та...
Read More