Zjazd 5 – Poradnictwo biblijne – „Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”  [Relacja]

W ostatnią sobotę 3 grudnia 2022 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w piątym już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem „Duszpasterstwo w profilaktyce dysfunkcji, chorób i zaburzeń psychicznych”. Wykłady poprowadził pastor Ireneusz Dawidowicz.

Pierwsza część wykładów poświęcona była na zapoznanie nas z dysfunkcjami, chorobami i zaburzeniami psychicznymi, z jakimi możemy się zetknąć we współczesnym świecie. Przyjrzeliśmy się przyczynom ich powstawania, zobaczyliśmy także podłoże tych problemów z perspektywy biblijnej. Przeanalizowaliśmy również konkretne wersety biblijne mówiące o problemach ze zdrowiem i sprawdziliśmy, co Biblia mówi o sposobach radzenia sobie z chorobami. 

W drugiej części wykładów skupiliśmy się na aspektach duszpasterskich – w jaki sposób członkowie kościoła powinni traktować osoby z chorobami, dysfunkcjami i zaburzeniami psychicznymi, które zachowania powinny zwracać naszą uwagę, jak rozmawiać i o co pytać osoby przejawiające symptomy dysfunkcji, chorób lub zaburzeń psychicznych. Ważną częścią wykładów było omówienie zasady profilaktyki i zdrowego trybu życia. 

W ostatniej części wykładowca przedstawił główne sposoby niesienia pomocy osobom cierpiącym na choroby, zaburzenia i dysfunkcje psychiczne. Przeanalizowaliśmy jaką pomoc może i powinien nieść kościół, a kiedy należy szukać specjalistycznych porad lekarskich lub klinicznych. 

Był też czas na zadawanie pytań, a także rozmowy indywidualne z wykładowcą. 

Wykłady z piątego zjazdu znajdują się na kanale YouTube Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego.

Ireneusz Dawidowicz – pastor zboru „Droga Zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i psycholog o specjalności klinicznej. Pastor Dawidowicz jest także współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, gdzie pracuje i udziela się jako psycholog, terapeuta i duszpasterz podopiecznych stowarzyszenia, którzy wywodzą się głównie ze środowiska osób bezdomnych, ubogich i uzależnionych. Pracuje również jako psycholog w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy oraz w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii. Pastor Ireneusz jest także wykładowcą w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski, by wspólnie realizować projekty ewangelizacyjne i kościelne, a także wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Instytut pracuje w rytmie dziesięciu comiesięcznych zjazdów.

Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]