Zjazd 3 – „Reformacja w Polsce – lekcje dla  współczesnych” [Relacja]

W ostatnią sobotę 29 października 2022 r. chrześcijanie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w trzecim już zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się tematem: „Reformacja w Polsce – lekcje dla współczesnych”. Wykłady poprowadził Piotr Setkowicz, inżynier z zawodu, historyk z zamiłowania, który w szczególny sposób upodobał sobie badanie dziejów chrześcijaństwa w Europie i Polsce.

Podczas wykładów Piotr Setkowicz zilustrował dzieje reformacji na ziemiach Rzeczpospolitej Polskiej w XVI i XVII w., a następnie ukazał przyczyny szybkiego wygaśnięcia ruchu reformatorskiego, który przegrał z katolicką kontrreformacją. Wśród głównych przyczyn znalazły się: złe pojmowanie wolności przejawiające się odrzuceniem wszelkich pouczeń i napomnień, brak osobistego nawrócenia się do Jezusa, życie w grzechu, złe wychowanie dzieci, a także koniunkturalne podejście do zmiany wiary. Ważnymi czynnikami było również pogrążenie się w kłótniach i sporach wyznaniowych oraz brak porozumienia i współpracy. Uczestnicy mieli wiele okazji aby zadawać pytania i pogłębiać poruszaną tematykę. 

Po wykładach odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zastanawiali się nad tym, czy współcześni chrześcijanie nie powielają tych samych błędów i czy są w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia współczesny świat.

Wykłady z trzeciego zjazdu znajdują się na kanale YouTube Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski w celu wspólnego realizowania projektów ewangelizacyjnych i kościelnych oraz wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Instytut pracuje w rytmie dziesięciu comiesięcznych zjazdów.

Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy wywodzący się z różnych kościołów i organizacji ewangelikalnych.

Piotr Setkowicz nawrócił się do Jezusa w 1988 r. w czasie służby wojskowej, którą pełnił wraz z Pawłem Chojeckim, obecnie pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Uczestniczył w ruchu oazowym lat 80. Związany jest z Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie. Posiada wielką wiedzę i doświadczenie, oddany jest sprawom Bożym, gorliwie pełni służbę w kościele.Osoby zainteresowane działalnością Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie zapraszamy do kontaktu: [email protected]