JAK SAMODZIELNIE CZYTAĆ I STUDIOWAĆ BIBLIĘ? Zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie już we wrześniu!

Już 17 września odbędzie się drugi zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tym razem wykłady poprowadzi Zdzisław Miara. Jest on jednym z głównych założycieli  Edukacji Finansowej CROWN, Spotkań małżeńskich ALMA, byłym Dyrektorem Krajowym Ruchu Chrześcijańskiego Mt 28. Jego pasją od ponad 40 lat jest studiowanie i nauczanie Pisma Świętego. 

Tematem przewodnim wykładów we wrześniu będzie wprowadzenie do sztuki samodzielnego czytania i studiowania Biblii oraz przykład stosowania zasad interpretacyjnych na podstawie trudnych wersetów Listu do Hebrajczyków.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju. Głównym celem Instytutu jest integracja biblijnych chrześcijan z Ukrainy i Polski w celu wspólnego realizowania projektów ewangelizacyjnych i kościelnych oraz wymiana doświadczeń z pracy dla Jezusa w narodzie ukraińskim i polskim, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna modlitwa o przyszłość naszych narodów. Instytut będzie pracował w rytmie dziesięciu comiesięcznych zjazdów. Wykładowcami są pastorzy, profesorowie oraz przywódcy chrześcijańscy z Polski i Ukrainy.


Zainteresowanych dołączeniem do Instytutu zapraszamy do kontaktu: [email protected]